KBM novinky

Praha, červen 2013 Hlavní představitelé ASIS International ČR vybrali v rámci již 9. ročníku mezinárodní Konference bezpečnostního managementu 2013 následující...více »

 

Mezinárodní Konference bezpečnostního managementu roku 2013

Ve čtvrtek 13. června 2013 nabídla mezinárodní Konference bezpečnostního managementu 2013 témata ze světa komerční i nekomerční bezpečnosti a bezpečnostních technologií. Pořadatelem této konference byla česká pobočka ASIS International ČR, jejíž základní vizí je rozvoj celosvětové bezpečnosti.

V unikátních prostorách Masarykovy koleje Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) se sešlo přes 160 posluchačů z řad bezpečnostních firem, ambasád, developerů, zástupců regionální veřejné správy, destinačních managementů, novinářů z odborných periodik, nadějných studentů vysokých škol a dalších subjektů. Souhrnně řečeno všichni ti, kteří chtějí přispět ke zlepšení rozvoje bezpečnostního managementu nebo k němu mají co říci.

Poměrně velká návštěvnost a pestrost hostů svědčí o atraktivitě zvolených témat a zvoleného formátu konference. Velkou měrou přispěla i z odborného hlediska velmi kvalitní základna panelistů v čele se Stevie Weinbergem (ICT, Izrael), Uzi Morem (CEO MIP Security, Izrael), Erikem Justem (ICTS, ČR), Josefem Rechem (T-Mobile, ČR), Jiřím Halaškou (ČVUT), Gabrielou Holčákovou (Preventivně informační skupina Ostrava) a Jaromírem Průšou (AHOLD, ČR).

Česká pobočka ASIS International tuto konferenci pořádala s cílem podpořit bezpečnostní rozvoj, nabídnout účastníkům konference inspirativní přístupy a ukázat zahraniční zkušenost.

Konference byla zahájena prezentacemi zahraničních hostů z Izraele na téma „Terorismus – aktuálně“. Stevie Weinberg, Operation Director institutu ICT, jednoho ze světově nejvýznamnějších „think tanků“ na protiterorismus, prezentoval výzkum sebevražedných útoků. Tento modus operandi je podle Stevieho velmi výhodný takticky, neboť útočník si vybere místo a čas podle aktuální potřeby a způsobí maximální psychologický dopad pro napadenou společnost. Z pohledu útočníka nejde o fanatismus, ale o racionální akt předcházející vstupu do nebe. Tuto představu vštěpuje do člověka celá společnost, včetně samotné rodiny útočníků. V následující prezentaci Uzi More, CEO inženýrské společnosti MIP Security, prezentoval metodiku zabezpečování objektů proti extrémním hrozbám. Zdůraznil, že bez ohledu na to, zda budovu ohrožuje přírodní katastrofa, teroristický útok nebo kriminalita, metodika důsledného zabezpečení je stejná. Opatření musí řešit perimetrickou ochranu, ochranu vlastní budovy a sterilní prostředí uvnitř. Bezpečnostní systém je třeba v návrhu ověřit z hlediska funkčnosti – odstrašení, detekce a reakce. Zdůraznil též nezbytné pravidelné testování systému.

Panel „PROTITERORISMUS – Detekce podezřelého chování“ nabídl případové studie v rámci detekce podezřelých osob na veřejných prostranstvích. Zdeněk Kalvach, bezpečnostní specialista společnosti Mark2 Corporation Czech a.s. a předseda české pobočky ASIS International prezentoval základní metodickou osnovu zabezpečování objektů nebo akcí proti extrémním hrozbám. Dále představil kruh přípravy teroristických útoků a poukázal na fáze, kde je možné útokům zabránit bezpečnostními pracovníky s využitím metody detekce podezřelého chování. Erik Just, Station Manager společnosti ICTS Czech pracující dle standardů americké TSA pro leteckou bezpečnost, pak detailněji rozvinul využití detekce podezřelého chování v letecké bezpečnosti. Uvedl řadu případů z minulosti a popsal základní postup vyhodnocování podezřelých osob. Metodu detekce podezřelého chování tito panelisté popsali jako univerzálně použitelný a velmi efektivní nástroj při zabezpečování i tzv. měkkých cílů jako jsou veřejná shromáždění, sportovní akce, konference nebo objekty ambasádního typu bez stálé policejní ochrany.

Jeden z doprovodných programů „Domácí prostředí má dopad na zaměstnance“ popisoval konkrétní hořké případy a propojení s dalšími navazujícími problémy ve vztahu zaměstnance a zaměstnavatele, které se této problematiky velmi úzce dotýkají, protože „doma“ nespokojený zaměstnanec, nepodává dobrý pracovní výkon. Tím, že (logicky) myslí na své problémy, může u něho, ale i dalších spolupracovníků, například dojít i k úrazu, nebo k porušení dalších norem BOZP. Zajímavé rovněž bylo vyslechnout si, jaké možnosti má stát, jak ke věci přistupuje Policie a neziskové organizace. Por. Mgr. Gabriela Holčáková na panelu představila projekt Policie Moravskoslezkého kraje: Místo činu? Domov!!, který mimo jiné získal v rámci Konference bezpečnostního managementu 2013, cenu Bezpečnostní projekt roku 2012. Do celé diskuse se svými bohatými zkušenostmi zapojoval Jaromír Průša, vystupující za společnost Ahold. Svým nezměrným dlouholetým úsilím se zapojuje aktivně do boje s domácím násilím, a jeho tým je tak plně k dispozici kdykoliv podat svým zaměstnancům pomocnou ruku. Je jen smutné zjištění, že ze soukromého sektoru je právě Ahold jedinou společností, která se k problematice nestaví zády. O to větší respekt si tímto zaslouží a my můžeme jen doufat a přát si, aby se zapojili i další instituce, a to nejen interní kampaní, kterou Ahold i ve spolupráci s krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, bude připravovat.

Interaktivní panel „Krizové plánové – když všechno selže …“ moderoval Jaromír Průša, který umně propojil panelisty ze státní a komerční sféry. O dané problematice diskutovali pan Jiří Halaška, proděkan Fakulty biomedicínského inženýrství (FBMI) ČVUT Kladno, pan Josef Rech, Senior Manažer sdíleného bezpečnostního centra T-Mobile ČR a pan Jakub Končelík, děkan Univerzity Karlovy, Fakulta sociálních věd. Bylo zajímavé pozorovat jak se jednotliví panelisté doplňují a i když každá strana řeší, či řešila problémy v rámci BCM na jiné úrovni, odpovědnost, základní principy a pravidla zůstávají stejná. Velký přínosem byl pak rozbor konkrétních případů pana Recha, který seznámil posluchače s testování Business Continuity plánem na konkrétní krizové události, které T-Mobile ČR vytváří pro své zaměstnance. Zmínil také, že na toto testování T-Mobile využívá Hasičský záchranný sbor ČR a Záchrannou službu ČR, kteří si v rámci jejich vlastního cvičení vyzkouší praktické zachraňování v komerční sféře a naopak zaměstnanci T-Mobile osobně poznají, jak tyto složky pracují. V rámci finančního rozpočtu je „zapůjčení“ si těchto státních složek na jednu akci zanedbatelná částka.

Zájemci o nejnovější trendy v oblasti komplexní správy tzn. inteligentních budov ocenili informace převážně ze soukromého sektoru. Jednotliví přednášející představili své unikátní projekty, které vedou mimo jiné k nemalým úsporám energie moderních komplexních administrativních budov i bytových jednotek a jejich neméně důležitou prevenci. Za společnost Siemens vystoupil vedoucí obchodního oddělení FSS pan Jaroslav Pastyřík a dokázal, že společnost Siemens je nejen po technologické stránce maximálně připravena na všechny možné druhy prevence a také může nabídnout svým zákazníkům komplexní portfolio služeb. Za společnost Retegate vystoupil jednatel Pavel Kudrna, který sestavil team odborníků zabývajícími se inovativními technologiemi se zaměřením na SHM (Structural Health Monitoring). Jedná se o detekci problematických míst u konstrukcí v širokém průmyslovém využití. Včasným zásahem se tak dá předejít případným katastrofám, v základním pojetí pak k úsporám obrovských finančních nákladů, jež provázejí jakoukoliv rekonstrukci průmyslových objektů. Interaktivní prezentací se do přednášky zapojila i společnost Insight Home, a.s. Předseda představenstva, pan Jan Průcha uzavřel diskusní fórum ukázkou konkrétních případů pro moderní, úsporné, ekologické, chytré a bezpečné bydlení, tzv. „ Řídicí systém inHome AMX“, který by v následujících letech měl být nedílnou součástí všech bytových jednotek a domácností. Moderátor panelu, Matěj Bárta, vhodně ponechal dostatečný prostor všem přednášejícím, aby je následně vyzpovídal konkrétními dotazy a zapojil tak do diskuse i samotné posluchače z řad laické i odborné veřejnosti, kteří opět více než plně využili kapacitu přednáškového sálu.

V rámci následné večerní After Party KBM2013 byly vyhlášeny tři soutěže: Bezpečnostní projekt roku 2012, Bezpečnostní manažer roku 2012, Bezpečnostní bakalářská práce roku 2013. Cílem vyhlášení těchto soutěží byla stimulace rozvoje bezpečnostního managementu v českých podmínkách, a to formou ocenění osobností přispívajících k řízení bezpečnostního průmyslu, které se zasloužily o kultivaci bezpečnostního průmyslu a bezpečnostních věd v České republice. Výherci těchto soutěží pro tyto ročníky jsou:

• VI. ročník Bezpečnostní manažer roku 2012
Martin Bílek, bezpečnostní ředitel společnosti ČEPS

• V. ročník Bezpečnostní projekt roku 2012
„Místo činu? DOMOV!“, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, Městské ředitelství polici Ostrava
a
Mobilní aplikace M2C. HELP, Holding Mark2 Corporation a. s.

• I. ročník Bezpečnostní diplomová práce roku 2012
Vymezení kritické infrastruktury primárně ohrožené projevy nových bezpečnostních fenoménů,
autor Pavel Klučka (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)

Co nás tedy čeká do budoucna? V roce 2014 proběhne již 10. jubilejní ročník KBM konferencí. A již nyní začínáme řešit jeho podobu. Za úspěchem konferencí jsou vždy konkrétní lidé a letošní ročník mě přesvědčil, že ASIS nabízí skutečně vynikající profesionály a schopné, motivované lidi, kterým jde o věc a je velmi příjemné s nimi spolupracovat. Proto nepochybuji, že příští ročník bude přínosný a můžete se již nyní těšit na smysluplně strávený den.

„From Thoughts to Acts“

 

Zdeněk Kalvach,
předseda ASIS International ČR

 Privaci Policy - Terms
© 2018 KBM 2011, Všechna práva vyhrazena | Realizace FlexiSystems s.r.o.: e-learning, tvorba webových stránek, redakční systém.

Doporučujeme:

facility management, bezpečnostní agentura, bezpečnostní služby, PCO, ostraha