KBM novinky

Praha, červen 2013 Hlavní představitelé ASIS International ČR vybrali v rámci již 9. ročníku mezinárodní Konference bezpečnostního managementu 2013 následující...více »

 

Bezpečnostní manažer roku 2012

 

Bezpečnostní manažer roku 2012


Cíl a zaměření soutěže

Cílem vyhlášení této soutěže je stimulace rozvoje bezpečnostního managementu v českých podmínkách, a to formou ocenění osobností přispívajících k řízení bezpečnostního průmyslu, které se zasloužily o kultivaci bezpečnostního průmyslu a bezpečnostních věd v České republice. Pro rok 2012 také vybereme a oceníme bezpečnostní projekt, který v rozvíjejícím se prostředí bezpečnostního průmyslu České republiky vyčnívá nad ostatními svou kvalitou a přínosem oboru.

Soutěž by měla upozornit na manažerské metody, postupy, nadstandardní a netradiční výsledky, kterých svou prací bezpečnostní manažeři dosáhli, a také představit nekonvenční řešení bezpečnostních otázek formou bezpečnostního projektu, který je v naší zemi základem pro další rozvoj uvažování bezpečnostních expertů.


Úvodní slovo organizátora soutěže

Chtějí-li moderní podniky uspět v současném turbulentním tržním prostředí, musejí vedle tradičního managementu neustále intenzivně věnovat pozornost i řízení rizik. K tomu je dnes stále více zapotřebí bezpečnostního specialisty (ať už interně např. funkcí bezpečnostního ředitele, či outsourcovaním bezpečnostního manažera), který je odpovědný nejen za volbu vhodného bezpečnostního opatření ke zvládání rizik, ale i za jeho efektivitu (poměr účinku a vynaložených nákladů). Zvláště správa bezpečnostního systému s ohledem na jeho efektivnost klade na takového specialistu značné nároky, které vyžadují uplatňovat manažerské přístupy stejně jako ve všech jiných odvětvích managementu.
Stav bezpečnostního managementu v českých podmínkách je dobře čitelný na úrovni soukromých bezpečnostních služeb. Po „Sametové revoluci“ vznikaly bezpečnostní služby s nevídanou dynamikou, danou minimálními nároky v oblasti legislativy, potřebného kapitálu i profesního zázemí managementu. Výsledkem je markantní převaha nabídky snad několika tisíc bezpečnostních služeb nad poptávkou. Takové bezpečnostní služby jsou díky své nízké kvalitě managementu a minimálnímu kapitálu schopny vzájemné konkurence jediným prostředkem - cenou.
Bezpečnostní praxe však není jen otázkou kvality a vzdělání managementu soukromých bezpečnostních služeb, ale i objednatelů těchto služeb tj. bezpečnostních ředitelů a manažerů podniků, o kterých byla uvedena zmínka výše.
 

Podmínky pro účast v soutěži

 • soutěž je veřejná, nominace do soutěže mohou podávat právnické osoby, fyzické osoby, ministerstva, svazy měst a obcí, zastupitelstva všech stupňů, banky, investiční fondy, zaměstnavatelské, podnikatelské a profesní svazy, asociace, unie, hospodářské komory, správní nebo statutární orgány firem, družstev, případně další instituce, s jakýmkoliv vztahem i bez vztahu k nominovanému
 • zaslání přihlášky ve formuláři písemně nebo elektronicky
 • přihlášky zasílejte do 31. 5. 2013


Bezpečnostní manažer roku

Soutěžící musí vyhovovat těmto kritériím:

 • je manažerem / ředitelem / odborníkem v oblasti bezpečnostního managementu či průmyslu, a to v soukromém nebo státním podniku, družstvu nebo subjektu jiné právní formy, který má sídlo v EU
 • působí v oblasti bezpečnostního managementu či průmyslu nejméně 3 roky
 • má vysoký stupeň kvalifikace ve svém oboru
 • vyznačuje se invenčním myšlením v bezpečnostním oboru
 • má osobní podíl na kultivaci, úspěšnosti a rozvoji bezpečnostního managementu či průmyslu
 • vyznačuje se etikou a korektností jednání na českém i zahraničním trhu
 • vyhovuje veškerým legislativním požadavkům kladeným na obor bezpečnosti (např. nesmí mít záznam v Rejstříku trestů)
 • může být členem sdružení ASIS International
 • musí být občanem EU a působit v rámci EU

 Privaci Policy - Terms
© 2018 KBM 2011, Všechna práva vyhrazena | Realizace FlexiSystems s.r.o.: e-learning, tvorba webových stránek, redakční systém.

Doporučujeme:

facility management, bezpečnostní agentura, bezpečnostní služby, PCO, ostraha