KBM novinky

Praha, červen 2013 Hlavní představitelé ASIS International ČR vybrali v rámci již 9. ročníku mezinárodní Konference bezpečnostního managementu 2013 následující...více »

 

Bezpečnostní projekt roku 2012

 

Bezpečnostní projekt roku 2012


Cíl a zaměření soutěže

Cílem vyhlášení této soutěže je stimulace rozvoje bezpečnostního managementu v českých podmínkách, a to formou ocenění osobností přispívajících k řízení bezpečnostního průmyslu, které se zasloužily o kultivaci bezpečnostního průmyslu a bezpečnostních věd v České republice. Pro rok 2012 také vybereme a oceníme bezpečnostní projekt, který v rozvíjejícím se prostředí bezpečnostního průmyslu České republiky vyčnívá nad ostatními svou kvalitou a přínosem oboru.

Soutěž by měla upozornit na manažerské metody, postupy, nadstandardní a netradiční výsledky, kterých svou prací bezpečnostní manažeři dosáhli, a také představit nekonvenční řešení bezpečnostních otázek formou bezpečnostního projektu, který je v naší zemi základem pro další rozvoj uvažování bezpečnostních expertů.

Úvodní slovo organizátora soutěže

Chtějí-li moderní podniky uspět v současném turbulentním tržním prostředí, musejí vedle tradičního managementu neustále intenzivně věnovat pozornost i řízení rizik. K tomu je dnes stále více zapotřebí bezpečnostního specialisty (ať už interně např. funkcí bezpečnostního ředitele, či outsourcovaním bezpečnostního manažera), který je odpovědný nejen za volbu vhodného bezpečnostního opatření ke zvládání rizik, ale i za jeho efektivitu (poměr účinku a vynaložených nákladů). Zvláště správa bezpečnostního systému s ohledem na jeho efektivnost klade na takového specialistu značné nároky, které vyžadují uplatňovat manažerské přístupy stejně jako ve všech jiných odvětvích managementu.
Stav bezpečnostního managementu v českých podmínkách je dobře čitelný na úrovni soukromých bezpečnostních služeb. Po „Sametové revoluci“ vznikaly bezpečnostní služby s nevídanou dynamikou, danou minimálními nároky v oblasti legislativy, potřebného kapitálu i profesního zázemí managementu. Výsledkem je markantní převaha nabídky snad několika tisíc bezpečnostních služeb nad poptávkou. Takové bezpečnostní služby jsou díky své nízké kvalitě managementu a minimálnímu kapitálu schopny vzájemné konkurence jediným prostředkem - cenou.
Bezpečnostní praxe však není jen otázkou kvality a vzdělání managementu soukromých bezpečnostních služeb, ale i objednatelů těchto služeb tj. bezpečnostních ředitelů a manažerů podniků, o kterých byla uvedena zmínka výše.

Podmínky pro účast v soutěži

 • soutěž je veřejná, nominace do soutěže mohou podávat právnické osoby, fyzické osoby, ministerstva, svazy měst a obcí, zastupitelstva všech stupňů, banky, investiční fondy, zaměstnavatelské, podnikatelské a profesní svazy, asociace, unie, hospodářské komory, správní nebo statutární orgány firem, družstev, případně další instituce, s jakýmkoliv vztahem i bez vztahu k nominovanému
 • zaslání přihlášky ve formuláři písemně nebo elektronicky
 • přihlášky zasílejte do 31. 5. 2013


Bezpečnostní projekt roku

Soutěžící projekt musí vyhovovat těmto kritériím:

 • jeho příprava či realizace se uskutečnila v období leden až prosinec 2012
 • jedná se o projekt z oblasti bezpečnostního managementu či průmyslu - lze nominovat projekty ze všech bezpečnostně relevantních oborů jako je např. krizové řízení, business continuity, bezpečnostní technologie, risk management, IT Security, vzdělávání, komplexní bezpečnostní systémy, zaměstnanecká kriminalita, obrana státu aj.
 • vyznačuje se originalitou řešení, inovativností, netradičním systémovým (technologickým) řešením
 • poskytuje komplexní řešení bezpečnosti
 • je pozoruhodný vysokou efektivností, zejména nízkými náklady či vysokými přínosy
 • vyznačuje se mimořádně příznivým společenským dopadem či opakovatelnou využitelností
 • má podíl na kultivaci, úspěšnosti a rozvoji bezpečnostního managementu či průmysl
 • přihláška do soutěže Bezpečnostní projekt roku 2012


Kritéria hodnocení soutěžního projektu

 • inovativnost a originalita řešení
 • komplexnost a rozsah projektu
 • ekonomické ukazatele projektu (poměr účinku a vynaložených nákladů)
 • opakovatelná využitelnost
 • případné hodnocení zadavatele
 • zapojení do mezinárodních programů – clusterů
 • zvýšení prestiže bezpečnostního odvětví (Public Meaning)
 • speciální ocenění

 Privaci Policy - Terms
© 2018 KBM 2011, Všechna práva vyhrazena | Realizace FlexiSystems s.r.o.: e-learning, tvorba webových stránek, redakční systém.

Doporučujeme:

facility management, bezpečnostní agentura, bezpečnostní služby, PCO, ostraha